Agentúra Public Relations SR

Štátny znak Slovenskej Republiky
Kamera médiá na Slovensku

Súkromné médiá

V súkromnom sektore (rovnako je to pri tlačených médiách) je transparentnosť vlastníckych vzťahov nevyhnutná preto, aby mal občan možnosť dať si v prípadných krízových situáciách do súvislosti postoj média so záujmami jeho majiteľov. Ekonomická nezávislosť médií je totiž na Slovensku značne komplikovaná situáciou na reklamnom trhu (reklama je jediným zdrojom príjmov súkromných médií).

Objem prostriedkov investovaných do reklamy zodpovedá celkovej ekonomickej situácii štátu a nie je dostatočný (reálne výdavky na reklamu v médiách sa v roku 1999 odhadujú na 3,75 miliardy korún, čo znamenalo po prvýkrát od roku 1993 pokles medziročného objemu prostriedkov investovaných do reklamy v médiách a stagnáciu reklamného priemyslu ako dôsledok spomalenia rastu slovenskej ekonomiky - rast hrubého domáceho produktu dosiahol v roku 1999 len 1,9 % - v roku 1997 5,9 % a 1998 4 %).1 Navyše situáciu ostatným médiám komplikuje postavenie súkromnej televízie Markíza 2(tá dosiahla 58 % podielu na trhu všetkých televízií), ktoré je natoľko dominantné, že táto televízia vládne nielen televíznemu, ale celému mediálnemu trhu.

Nejasnosť majetkových pomerov umožňuje aj predlžovanie zahmlievania prerozdeľovania reklamných prostriedkov do mediálnej oblasti. V období 1994 - 1998 vládna koalícia pristúpila k politickému ovplyvňovaniu umiestňovania reklamných prostriedkov zo spoločností napojených na štát do "lojálnych" médií, čím sa narušil vývoj reklamného a mediálneho trhu smerujúci k profesionalite (t.j. k rozdeľovaniu prostriedkov do médií podľa objektívnych kritérií - sledovanosti a analýzy socio- demografických parametrov). Tento spôsob ovplyvňovania médií po voľbách v roku 1998 nevymizol celkom, dnes ho však viac využívajú politické záujmové skupiny s ekonomickými, než s ideologickými prioritami.

Autor:

Zuzana Mistríková, Milam Žitný

Úloha médií v boji proti korupcii, etika v médiách, korupcia v médiách

Transparency International Slovensko