Agentúra Public Relations SR

Štátny znak Slovenskej Republiky
 PR špecialista ďalej vzdelávať

Kedy sa už PR špecialista nemusí ďalej vzdelávať?

Efektívne využitie PR nástrojov v praxi, či poskytovanie účinných PR konzultačných služieb je pridanou hodnotou v každej sfére komunikácie podniku či inštitúcie.

Napriek častému podceňovaniu týchto aktivít, kedy sa ich ujímajú rôzni ľudia v podniku, bez systematického plánovania, je nutné, aby sa komunikácii v zmysle PR venovali profesionálni komunikátori, ktorí vedia nielen odprezentovať stanovisko spoločnosti pre médiá, ale vedia aj nastaviť správnu internú a externú komunikáciu spoločnosti.

Dokážu pripraviť a aplikovať v praxi účinnú PR komunikáciu. Vedia efektívne využívať pri komunikácii aj internet a nové médiá. Študujú neustále nové trendy a dokážu ich využívať pre potrebu svojej organizácie. Sú schopní poskytovať vedeniu spoločnosti, pre ktorú pracujú, konzultačné služby s výraznou pridanou hodnotou. A vedenie spoločnosti ich rešpektuje a dôveruje im.

Na to všetko sa títo PR pracovníci ale potrebujú neustále vzdelávať. V tomto odbore (tak ako aj mnohých iných) nestačí získať vysokoškolský diplom v marketingovej či masmediálnej komunikácii. Naopak, pre prácu PR manažéra nie je vysokoškolské vzdelanie v odbore vôbec podmienkou. Teória či skúsenosti sa dajú dohnať rokmi tvrdej práce.

Ale snaha stále sa učiť, snaha vedieť čoraz viac z rôznych oblastí, ktoré majú prienik do PR, tá musí byť človeku vlastná a nemala by ho opustiť až do záveru jeho profesionálnej činnosti. Lebo naozaj profesionál v oblasti PR sa musí vzdelávať a sledovať nové trendy neustále. Ak tak nerobí, ako rešpektovaný PR konzultant či PR manažér onedlho skončí.

Autor: Jozef Bednár

NOVÉ TRENDY V MARKETINGU

Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem