Agentúra Public Relations SR

Štátny znak Slovenskej Republiky

Zoznam akademických pracovísk

Zoznam akademických pracovísk, ktoré poskytujú vzdelávanie v oblasti PR a internej a externej komunikácie na Slovensku

Obchodná fakulta EU Bratislava

Obchodná fakulta EU Bratislava

- špecializovaný blok prednášok v rámci predmetu Marketing manažment a Marketingová komunikácia -

www.obchodnafakulta.sk

Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava

Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava

- špecializovaný blok prednášok v rámci predmetu Komunikácia v manažmente (Interná komunikácia) a Komunikácia v marketingu (tvorba PR stratégií)

fpm.euba.sk

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity

- špecializovaný blok v rámci predmetu Katedry marketingu a medzinárodného obchodu

www.unipo.sk/fakulta-manazmentu

Ekonomická fakulta TU Košice

Ekonomická fakulta TU Košice

- 2 prednášky v rámci predmetu Marketing

www.ekf.tuke.sk

Spoločnosť ChemontBA

Ekonomická fakulta TU Košice

- Odborná poľnohospodárska pomoc a zabezpečenie tovaru

www.chemontba.sk

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita

- prednáškový cyklus na Katedre regionálneho a mestského marketingu

fsev.tnuni.sk

Filozofická fakulta UK Bratislava

Filozofická fakulta UK Bratislava

- špecializované prednášky v rámci predmetu Projektový manažment a Marketing kultúrnych inštitúcii na Katedre kulturológie

- 1-semestrálny predmet na Katedre marketingovej komunikácie

www.fphil.uniba.sk

Fakulta manažmentu UK

Fakulta manažmentu UK

- špecializované prednášky o PR a komunikácii v rámci viacerých marketingových predmetov

www.fm.uniba.sk

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

- predmet Interná a externá komunikácia

- predmet Vzťahy s verejnosťou

www.fses.uniba.sk

Filozofická fakulta UKF Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

- blok prednášok na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy

www.ff.ukf.sk

Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

- prednášky v rámci predmetu Marketingová komunikácia na Katedre ekonomiky a manažmentu podniku

www.ef.umb.sk

Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice

Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice

- prednášky v rámci predmetu Marketing verejnej správy a neziskových organizácií

www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava

- zakomponované v rôznych predmetoch Katedry marketingovej komunikácie (nie ako ucelený predmet)

fmk.ucm.sk

Divadelná fakulta VŠMU Bratislava

Divadelná fakulta VŠMU Bratislava

- predmet Fundraising a PR v umení

www.df.vsmu.sk

Fakulta masmédií Bratislavská vysoká škola práva

Fakulta masmédií Bratislavská vysoká škola práva

- predmet Média a vzťahy s verejnosťou v rámci študijného programu Mediálna komunikácia

- predmet Public Relations v rámci študijného programu Marketingová komunikácia

www.paneurouni.com


Uvedený zoznam si nenárokuje na stopercentnú presnosť, je možné, že na Slovensku existujú aj ďalšie predmety/časti predmetov, v rámci ktorých je vyučovaný predmet vzťahy s verejnosťou.

Aj v rámci zoznamu sa však v priebehu troch rokov situácia na viacerých fakultách zmenila – na FMK UCM v Trnave napríklad pribudli špecializované predmety Public relations, ako aj Hovorca a médiá.

Autor: Jozef Bednár

NOVÉ TRENDY V MARKETINGU

Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem